2299025472 Δ.Ν. Αλλαγιάννη 3, Μαρκόπουλο gkavasakalis@gmail.com
hero image

 

 

Studio 2K architects
Αρχιτεκτονικό γραφείο Μαρκόπουλο Αττική
_____

υπηρεσίες
 

Το αρχιτεκτονικό μας γραφείο παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 Αρχιτεκτονική μελέτη κτιριακών έργων και επίβλεψη
 Ανακαινίσεις, διαμόρφωση εσωτερικών χώρων
 Έκδοση οικοδομικών αδειών
 Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 Έκδοση ταυτότητας κτιρίου
 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών