2299025472 Δ.Ν. Αλλαγιάννη 3, Μαρκόπουλο gkavasakalis@gmail.com
hero image

 

Studio 2K architects
Αρχιτεκτονικό γραφείο Μαρκόπουλο Αττική
_____

βιογραφικό


 

Γιώργος Καβασακάλης

Εκπαίδευση
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. (2006)
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Αρχιτεκτονική Σχεδιασμός Χώρου, Κατεύθυνση:
Πολεοδομία Χωροταξία» Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (2003)
Περιβαλλοντολόγος Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2000)

Εμπειρία
Αρχιτέκτων Μηχανικός (2007 - σήμερα) – Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 111337
Αρχιτεκτονικό γραφείο «studio 2k architects»
Μελέτη - Επίβλεψη Κατασκευή Οικοδομικών Έργων
Εκπαιδευόμενος Αρχιτέκτων (2000 - 2006)
Αρχιτεκτονικό γραφείο «Σωτήρης Καβασακάλης και Συνεργάτες»

 


 

Σωτήρης Καβασακάλης

Εκπαίδευση
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Σ.Α.Π.Θ. (1967)